Buradasın: Poster Bildiri Özetleri

ÖZET YAZIM KURALLARI

Sayfa boyutu için “sayfa yapısı”na girip A4 seçilmelidir. Sağ – Sol Boşluk: 2,5 cm; Üst – Alt Boşluk: 2.5 cm verilmelidir. Makale adının sadece baş harfleri büyük; yazar adlarının ve soyadlarının ilk harfleri büyük olmalı ve “Times New Roman”, 12 punto olarak yazılmalıdır. Yazar adının altına “Times New Roman” yazı karakterinde 11 punto olarak adres yazılmalı ve adres yazarın soyadının üst köşesine gelecek şekilde numaralandırılmalıdır. Sunumu yapacak yazarın adı ve soyadının altı çizilmeli, elektronik posta adresi, adresin altına eklenmelidir. Özet yazı karakteri “Times New Roman” 11 punto, 1.5 satır aralığı kullanılmalı ve özet 250 kelimeyi geçmemelidir. Deneysel çalışmalarda, “Giriş (amaç, literatür özeti)”, “Yöntem”, “Bulgular Tartışma” “Sonuç” kısımlarına kısaca yer veriniz. Gerekirse, 1 adet çizelge ve/veya 1 adet grafik bildiri özetinde yer alabilir.

Anahtar Kelimeler; alfabe sırasına göre yazılmalı ve en fazla 5 kelime olmalıdır.

Word dosyanızı isimlendirmeyi aşağıdaki şekilde yapıp daha sonra e-posta ile Bilimsel Program sorumlusuna yollayınız:

Sunumu yapacak kişinin Adı Soyadı

(Yazarın birden fazla çalışması varsa Word dosyalarını Ad Soyad-1, Ad Soyad-2 şeklinde isimlendirmelidir)

    * Yazar en fazla 2 sunum (poster) ile kongreye katılabilir.

Bilimsel program ekibi, bildiri özetlerini değerlendirip lisans ve lisansüstü öğrencilerinden en iyi 3 poster sunumunu belirleyeceklerdir.

SUNUM BİLGİLERİ

Posterler

Posterler 70 cm. eninde ve 90 cm. boyunda olmalıdır. Posterler en az 1 metre mesafeden okunabilecek şekilde düzenlenmelidir. Posterler, organizasyon komitesince bildirilecek tarih, yer ve numaralı bölümünde sergilenecektir. Posterler yerlerine yapışkan hamur aracılığı ile tutturulacak bunun dışında herhangi bir malzeme kullanılmasına izin verilmeyecektir.

Poster yapıştırma konusunda poster sahiplerine yardımcı olunacaktır.

Poster Yazım Kuralları

1) 70 cm en x 90 cm boy boyutlarında ve dik olarak dizayn edilmelidir.

2) Poster Adı 36 punto “Times New Roman” Karakterinde ve koyu (bold) olarak yazılmalıdır.

3) Kâğıdın üst, alt, sol ve sağ kenarından 2,5 cm boşluk bırakılmalıdır.

4) Yazar Ad(lar)ı 24 punto “Times New Roman” Karakterinde ve koyu (bold) olarak yazılmalıdır.

5) Yazar adres(ler)i 16 punto “Times New Roman” Karakterinde yazılmalıdır.

6) Metin başlıkları 20 punto “Times New Roman” Karakterinde ve koyu (bold) olarak yazılmalıdır.

7) Metin 18 punto “Times New Roman” Karakterinde yazılmalıdır.

 

 Poster Konu Başlıkları

 • Akılcı İlaç Kullanımı
 • Biyoteknolojik İlaçlar
 • Dermokozmetik
 • Biyobenzer İlaçlar
 • Radyofarmasötikler
 • Aromaterapi
 • Fitoterapi
 • Farmasötik Teknoloji
 • Farmakognozi
 • Farmakoloji
 • Farmasötik Kimya
 • Biyokimya
 • Analitik Kimya
 • Farmasötik Mikrobiyoloji
 • Farmasötik Botanik
 • Eczacılık ve Meslek Sorunları

BİLDİRİ ÖZETLERİNİZİ 2 NİSAN 2018 TARİHİ MESAİ BİTİMİNE KADAR dicleeczkongre@gmail.com ADRESİNE E-POSTAYLA İLETİNİZ. E-POSTA MESAJINIZIN KONU KISMINA “DİCLE ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK KONGRESİ” YAZINIZ. DEĞERLENDİRME SONUÇLARI 9 NİSAN TARİHİNDE KONGRENİN WEB SAYFASINDAN DUYURULACAKTIR.